Asistencia pre on-line podnikanie

Presunuli ste vaše podnikanie do online priestoru? Záleží vám na tom, aby bol váš e-commerce funkčný a v poriadku? Kontakty vašich klientov sú to najväčšie aktívum. Umožňujú vám využívať najrôznejšie nástroje na podporu predaja. Poraďte sa so mnou ako ich používať.

Podnikáte on-line?

Ak potrebujete konkrétne riešenie, rýchlu radu, inšpiráciu alebo pomoc, na on-line stretnutí prejdeme vaše aktuálne otázky a nájdeme riešenie vášho aktuálneho problému. Konzultácii predchádza niekoľko vašich odpovedí na moje prípravné otázky.

Ak začínate s online podnikaním alebo síce už máte podnikanie rozbehnuté, ale s nastavením podmienok na vašej webstránke alebo e-shope nie ste spokojní, komplexne nastavíme tieto podmienky na viacerých stretnutiach.

Chcem sa objednať na konzultáciu

 • info@pravoskatarinou.sk
 • +4210911787072

Prevádzkujete e-shop? Prezentujete sa vlastnou webstránkou? Využívate priamy marketing? Používate elektronickú komunikáciu?

 • Vedeli ste, že osobitné pravidlá sa vzťahujú na:

  • marketingové volania, e-maily, sms správy,
  • cookies (a obdobné technológie),
  • zaistenie bezpečnosti komunikačných služieb,
  • a ochranu súkromia zákazníkov, najmä vo vzťahu k lokalizácii telefónu alebo iného zariadenia, smerovanie a trvanie komunikácie, či identifikáciu volajúceho? 

Aby vaša webstránka obsahovala všetko, čo je potrebné

Každá webstránka prezentuje iný typ podnikania, môže slúžiť iba na kontaktné účely, ako hlavný marketingový kanál, aj ako predajné miesto, ak je jej súčasťou e-shop. Účel webstránky určuje jej obsah. Prezentačná webstránka, prevádzka e-shopu aj web ako marketingový nástroj by mali zodpovedať nielen podmienkam originality a funkčnosti, ale aj podmienkam ochrany osobných údajov jeho návštevníkov a používateľov a ochrany práv vášho zákazníka ako spotrebiteľa.

Aby váš elektronický marketing spľňal podmienky a bol funkčný

Prostredníctvom marketingu zviditeľňujeme naše podnikanie. Marketing, ktorý prebieha v elektronickom prostredí, zahŕňa najmä reklamné kampane, SEO (optimalizáciu stránok pre vyhľadávače), PPC reklamy, súťaže, vernostné programy, e-mailing a ďalšie nástroje, ktoré umožňujú presné cielenie a vyhodnocovanie kampaní. Osobitnú časť online marketingu tvoria sociálne siete. Používanie týchto marketingových nástrojov si však vyžaduje poskytnutie a používanie rôznych informácií a údajov o našich zákazníkoch. Aj v marketingu je preto potrebné nájsť rovnováhu a uskutočňovať ho v súlade s právami zákazníkov.

Aby bol váš vzťah so spotrebiteľmi v rovnováhe

Zákazníka, fyzickú osobu, nepodnikateľa, ktorý navštívi vašu webstránku a uzavrie prostredníctvom nej s vami spotrebiteľskú zmluvu, pričom nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a rovnako ani v rámci svojho povolania či zamestnania, definuje zákon o ochrane spotrebiteľa ako spotrebiteľa. Keďže je spotrebiteľ “slabšou” stranou spotrebiteľskej zmluvy, zákon ho chráni osobitnými právami a povinnosťami, ktoré sú uložené vám ako predávajúcemu. Splnenie týchto podmienok je vhodné deklarovať aj priamo na vašej webstránke.

Žiadne dva biznisy nie sú rovnaké

Každá webstránka je unikátna a potrebuje obsah šitý na mieru špecifikám podnikania, ktoré prezentuje. Právne dokumenty uverejnené na jednej webstránke nemusia preto nevyhnutne vyhovovať tej vašej.